Ple municipal

Periodicitat Ple


El Ple Municipal és l 'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i regidores i és presidit per l'Alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.
El consistori rellinassenc està format per set membres.
El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària cada tres mesos, a les set de la tarda de l'últim dimecres del mes corresponent, llevat dels supòsits següents:
a) No es reunirà el mes d'agost.
b) En cas que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia que  fixi l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.
c) Quan per acord de la Junta de Portaveus, atenent l'entitat dels assumptes a tractar o la coincidència amb períodes de vacances, es proposi a l'Alcaldia la fixació d'un altre dia i hora.

 

Marta Roqué Aubia  / GIR

Alcaldessa         
Regidories: Serveis Socials: Immigració, Igualtat i Cooperació, Educació i Cultura, Gent Gran i Salut Pública

Yolanda Pons Ramírez / GIR 
Primera tinent d’alcalde
Regidories: Governació i Hisenda, Promoció econòmica, comerç i consum i Habitatge.

Francisco García Vallejo / GIR
Segon tinent d’alcalde
Regidories: Urbanisme, Obres Públiques i manteniment vies. Protecció Civil.

Enric Palau Forte  / GIR 
Regidor
Regidories:Turisme i Medi Natural, Comunicació i Noves Tecnologies,Participació Ciutadana, Medi Ambient, Gestió de Residus i Reciclatge.

Irene Sanvicens Moreno / GIR 
Regidora
Regidories:Joventut, Festes i Esports. 

Jordi Cadevall Artigues / ERC          
Regidor

Eduardo Navarro Lozano / ERC        
Regidor