Juntes de govern

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Tenen lloc de manera ordinària cada quinze dies o quan ho determini l'Alcaldia mitjançant Decret.

La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària, quinzenalment.

Els membres de la Junta de Govern Local 

Presidenta: 
- Il·lma.  Alcaldessa Marta Roqué Aubia 

Regidors i Regidores: 
- Yolanda Pons Ramírez
- Francisco García Vallejo

Darrera actualització: 19.02.2020 | 18:03
Darrera actualització: 19.02.2020 | 18:03