Servei d'Ajuda a Domicili

Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

Línies de servei:

  • Atenció personal en el manteniment de la salut
  • Millora de la relació amb l'entorn
  • Suport social i familiar
  • Ajuda a la llar (bugaderia, neteja i manteniment)

Persones destinatàries:

Gent gran


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenaça fiscal vigent


Àrea responsable:

Regidoria Serveis Socials


Unitat responsable:

Regidoria Serveis Socials


Unitats implicades:

Regidoria Serveis Socials