Prevenció d'incendis

Servei que s'encarrega de les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i rescat de persones

Línies de servei:

  • Prevenció d'incendis (campanyes de sensibilització, impartició de cursos en escoles i centres educatius,...)
  • Extinció d'incendis
  • Rescat i salvament
  • Donar suport a d'altres cossos en la investigació d'incidents

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Àrea responsable:

Alcaldia


Unitat responsable:

Alcaldia


Unitats implicades:

Alcaldia