Pavimentació de vies públiques

Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública. 

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu
  • Estudis de millora en la pavimentació (sono-reductor,...)

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Equip tècnic:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies

Àrea responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies

Unitat responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies

Unitats implicades:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies