Neteja viària

Servei que  s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi. 

Línies de servei:

  • Neteja
  • Gestió de residus
  • Contenidors

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Empresa de Serveis de Recollida i gestió Residus


Àrea responsable:

Medi Ambient


Unitat responsable:

Medi Ambient


Unitats implicades:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies