Mediació ciutadana

Servei que s'encarrega de mediar en conflictes entre les persones, per tal d'ajudar a resoldre'ls a partir de facilitar la comunicació entre elles i en cerca d'una solució satisfactòria per a tothom.

Línies de servei:

  • Difusió, sensibilització del diàleg i la mediació
  • Dissenyar i realitzar accions de prevenció del conflicte

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

gratuït


Àrea responsable:

Regidoria Serveis Socials


Unitat responsable:

Regidoria Serveis Socials


Unitats implicades:

Regidoria Serveis Socials