Instal·lacions esportives

Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius

Línies de servei:

  • Reserva i lloguer d'espais
  • Reserva i lloguer de material esportiu
  • Organització d'activiitats esportives
  • Organització de campanyes

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent


Àrea responsable:

Regidoria d'Esports


Unitat responsable:

Regidoria d'Esports


Unitats implicades:

Regidoria d'Esports