Formació ocupacional

Servei que s'encarrega de realitzar o facilitar la realització d'accions formatives teòrico-pràctiques que tenen com a finalitat millorar la capacitat professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals

Línies de servei:

  • Accions formatives per a persones en situació d'atur
  • Accions formatives per a persones treballadores (formació ocupacional)

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Personal Tècnic del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Àrea responsable:

Alcaldia

Unitat responsable:

Alcaldia