Enllumenat

Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi. 

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu
  • Millora de l'enllumenat

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Àrea responsable:

Medi Ambient

Unitat responsable:

Medi Ambient

Unitats implicades:

Medi Ambient