Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural. 

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • Tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent


Equip tècnic:

Urbanisme


Àrea responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies


Unitat responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies


Unitats implicades:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies