Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Inhumacions/exhumacions
  • Comiats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent


Cost del servei:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent


Equip tècnic:

Brigada Municipal


Àrea responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies


Unitat responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies


Unitats implicades:

Alcaldia