Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Inhumacions/exhumacions
  • Comiats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent

Cost del servei:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent

Equip tècnic:

Brigada Municipal

Àrea responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies

Unitat responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies

Unitats implicades:

Alcaldia