Casal de la gent gran

Servei que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

Línies de servei:

  • Disseny i realització d'activitats de tot tipus
  • Sales de lectura
  • Aules informàtiques
  • Servei de restauració

Persones destinatàries:

Gent gran


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

regidoria serveis Socials


Àrea responsable:

regidoria serveis Socials


Unitat responsable:

regidoria serveis Socials


Unitats implicades:

regidoria serveis Socials