Biblioteca

Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries

Línies de servei:

  • Material de prèstec
  • Zona de lectura i d'estudi
  • Exposicions i tallers
  • Narració de contes

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Àrea responsable:

Regidoria de Cultura

Unitat responsable:

Regidoria de Cultura

Unitats implicades:

Regidoria de Cultura