Atenció de situacions de necessitat social

Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

Línies de servei:

  • Prevenció de les situacions de necessitat social
  • Realitzar atenció d'urgència en cas de necessitat (allotjar provisionalment, mobilització dels recursos necessaris,.....).
  • Evacuació d'informes per a tercers en relació a les accions i/o situacions tractades.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Regidoria Serveis Socials


Cost del servei:

Regidoria Serveis Socials


Equip tècnic:

Regidoria Serveis Socials


Àrea responsable:

Regidoria Serveis Socials


Unitat responsable:

Regidoria Serveis Socials


Unitats implicades:

Regidoria Serveis Socials