Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés  al terme municipal i entre els seus nuclis de població

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal
  • Estudis de millora dels accesos

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Brigada Municipal


Àrea responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies


Unitat responsable:

Urbanisme, Obres públiques i manteniment vies


Unitats implicades:

Alcaldia