Educació i Cultura

Les competències municipals en matèria d'educació són, entre d'altres, la participació en el procés d'escolarització, la cooperació en el manteniment del centre docent públic; la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria, la intervenció en els òrgans de participació escolar (Consell Escolar) i l'organització d'activitats pedagògiques, cíviques i culturals destinades a l'alumnat de Rellinars com els casals d'estiu.

L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Rellinars gestiona directament l'Escola Bressol fent-se càrrec del seu manteniment, de les millores estructurals i funcionals, així com de la gestió del personal.

Col·labora en activitats escolars i extraescolars dels centres públics i de les associacions de pares i mares d'alumnes (AMPA).

Plaça de l'ajuntament - 08299 Rellinars - Barcelona
Nom de contacte: Alcaldessa: Il·lma. Sra. Marta Roqué Aubia
Telèfon: 938345000
Adreça electrònica: roqueam@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.06.2019 | 12:03