COMUNICAT D'OBRES

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona major d'edat
Quan es pot sol·licitar?
A qualsevol època de l'any
Quan es dóna resposta?
Si en el termini d'un mes des de la presentació del comunicat l'Ajuntament no manifesta disconformitat, les obres hauran d'executar-se en un termini d'entre dos a sis mesos de la comunicació.
Cost
Segons condicions particulars
Localitatzació tràmit
Ajuntament de Rellinars
Plaça Ajuntament, s/n
08299 Rellinars (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació

Fotocòpia del DNI sol·licitant i original DNI del Representant ( en el cas d'Autorització a Terceres Persones)

Nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut si les obres afecten façanes i/o cobertes

Fotografies de l'estat anterior si les obres afecten façanes i/o cobertes

Liquidació provisional

 

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
OAC
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Rellinars
T.938345000
Plaça de l' Ajuntament, s/n
Via correu-e
rellinars@diba.cat
Què, com i qui et respondrà?
OAC. Urbanisme
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24/05/2018 10:46