Actes del Ple

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

 

En aplicació del l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovació definitiva al BOPB 11/07/2016 no es fan transcripcions literals de les Actes del Ple.

Les Actes del Ple poden consultar-se al Portal de la Transparència.

https://www.seu-e.cat/actes-de-ple

No existeix cap anunci que compleixi els criteris de cerca especificats. Revisi els criteris i reintenti, si us plau.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30/11/2017 11:43