Consistori

El Ple Municipal és l 'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i regidores i és presidit per l'Alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.
La Corporació Municipal resultant de les darreres eleccions municipals, es va constituir en sessió Extraordinària i Especial el dia 13 de juny de 2015. El consistori rellinassenc està format per set membres.
El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària cada tres mesos, a les set de la tarda de l'últim dimecres de cada mes, llevat dels supòsits següents:
a) No es reunirà el mes d'agost.
b) En cas que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia que  fixi l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.
c) Quan per acord de la Junta de Portaveus, atenent l'entitat dels assumptes a tractar o la coincidència amb períodes de vacances, es proposi a l'Alcaldia la fixació d'un altre dia i hora.

La composició del Ple és la següent:

 • Alcaldessa: 
  • Sra. Marta Roqué Aubia (ERC+GIR+AM)

 

 • Regidors / es: 
  • Sr. Francesc Sales i Benítez  (ERC+GIR+AM)

  • Sra. M. Dolors Moreno Albareda (ERC+GIR+AM)  

  • Sra. Lluïsa Ponce Jerez  (regidora no adscrita) 

  • Sra. Eva Maria Salvador Cuenca (PDECAT)

  • Sr. Miquel Soriano i Nieto (PDECAT)

  • Sr. Rubén Lázaro Giménez (ICV-EUiA-E)