Alcaldessa; Serveis Socials; Educació; Cultura, Joventut i Esports; Gent Gran; Immigració, Igualtat i Cooperació

SERVEIS SOCIALS: IMMIGRACIÓ, IGUALTAT I COOPERACIÓ

Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social.

L'atenció es presta mitjançant un equip de professionals concertats amb el Consell Comarcal d'Assistència Social.

Aquest equip bàsic ofereix informació, orientació, assessorament, valoració, intervenció social i derivació a serveis especialitzats quan es consideri necessari.

EDUCACIÓ

 • Les competències municipals en matèria d'educació són, entre d'altres, la participació en el procés d'escolarització, la cooperació en el manteniment del centre docent públic; la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria, la intervenció en els òrgans de participació escolar (Consell Escolar) i l'organització d'activitats pedagògiques, cíviques i culturals destinades a l'alumnat de Rellinars com els casals d'estiu.
 • L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Rellinars gestiona directament l'Escola Bressol fent-se càrrec del seu manteniment, de les millores estructurals i funcionals, així com de la gestió del personal.
 • Col·labora en activitats escolars i extraescolars dels centres públics i de les associacions de pares i mares d'alumnes (AMPA).

GENT GRAN

La Regidoria de la Gent Gran de l'Ajuntament de Rellinars té com a objectius:

 • Millorar el benestar de la gent gran impulsant línies que permetin identificar i donar resposta a les necessitats específiques del col·lectiu, en un context ciutadà de canvis demogràfics i socials.
 • Ofertar tallers i activitats d'acord amb els interessos de la població i que ajudin a millorar la qualitat de vida(habilitats socials, seguretat, teràpia del riure, autocura, ...).
 • Promoure accions que afavoreixin les relacions intergeneracionals, especialment a l'escola del municipi ,però també mitjançant els serveis de proximitat i entitats de gent gran i els seus valors.
 • Promoure que la gent gran pugui gaudir la vida de forma independent i amb qualitat. Col·laborar amb els Serveis Socials municipals per tal de donar resposta a les necessitats assistencials del col·lectiu (SAD, residències, atenció a la dependència, ...).
 • Oferir una programació estable d'activitats de formació permanent adreçada a millorar les habilitats i l'aprenentatge de la gent gran.

CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

 • Promoció, foment, actuacions i relacions amb les entitats i organitzacions juvenils del municipi
 • Autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions i els equipaments municipals, així com l'atorgament de llicència d'ús privatiu i cessions als col·lectius que ho demanin, atenent la normativa.
 • Gestió i seguiment de les instal·lacions municipals i del seu ús.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18/01/2018 20:49